Akcja Fundacji – „wpinamy” młodych kolarzy

22 listopad 2019 Koniec intensywnego sezonu rowerowego nie oznacza przerwy w pracy Fundacji. Kontynuujemy dobrze rozpoczętą „znajomość” ze szkółka Kolarską Bieliny przy Szkole Podstawowej w Bielinach.

Wczoraj Michał Krawczyk uczestniczył w treningu grupy. Przekazał trenerowi Darkowi przydatne informacje dotyczące treningu w okresie przygotowawczym. Wspólnie omówili ćwiczenia ogólnorozwojowe na sali, oraz treningi wytrzymałościowe na powietrzu.
Spotkanie zakończyło „wpięcie’ sześciorga młodych zawodników, którzy od Fundacji otrzymali buty i pedały. Teraz będą mogli zacząć „prawdziwe” treningi . W zamian dostaliśmy uśmiech, ale i zobowiązanie do ciężkiej pracy w okresie zimowym.